System Compliance

Znaczące rozszerzenie przedmiotowego zakresu odpowiedzialności. Nowo wprowadzone znaczenie ustawy zaznacza odpowiedzialność przedsiębiorstwa za każdy czyn zabroniony przez przepisy pod groźbą kary jako wykroczenie albo wykroczenie skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z prywatnego oskarżenia (m.in. znieważenie, zniesławienie) jak również przestępstw opisanych w ustawie Prawo prasowe. To istotna zmiana względem obecnie obowiązującej ustawy, która określa zamknięty zbiór przestępstw oraz przestępstw skarbowych, za które winę potrafi ponieść podmiot zbiorowy. Warto wiedzieć przy owej kwestii, iż prawo karne nie zawiera się tylko w karnym kodeksie oraz kodeksie karno-skarbowym, bo karne przepisy tkwią w bardzo dużej ilości szczególnych ustawach, o których sporządzeniu przedsiębiorcy częstokroć nie posiadają wiedzy. Ważną nowością jest przyjęcie legislacyjnego rozwiązania, w którym to spółka ponosi winę za tzw. własne czyny własne, to jest zabronione czyny, których znamiona zostaną prowadzone poprzez działanie albo zaniechanie organu (przykładowo rady nadzorczej, zarządu) bądź celowe działanie albo zaniechanie osoby należącej do organu (przykładowo osoby należącej do zarządu). Za warunek uważa się jednak, by dany czyn zabroniony pozostawał w bezpośrednim związku z prowadzoną poprzez podmiot zbiorowy działalnością. Musimy skupić szczególną uwagę na to, iż działanie albo zaniechanie organu spółki niekoniecznie musi stawać się celowe, co zdecydowanie poszerza zakres odpowiedzialności danej firmy. W zakresie przypisania odpowiedzialności bezpośrednio podmiotowi za własny czyn, projektodawca zaakceptował założenie, iż podmiot zbiorowy może wytworzyć czyn zabroniony w drodze kolektywnego zachowania. Ściśle z uzasadnieniem planu ustawy: „W takim przypadku chodzi o niewłaściwe z wymogami prawa albo oceny rozsądku gospodarowanie ryzykiem, lub także brakami w zakresie staranności branżowej.

Zobacz także: System Compliance