Monitoring płatności

komornicze zadłużenieKonsumpcyjny styl życia sprawia, że klienci coraz więcej kupują. Korzystają z ofert zakupów na raty. Raty stanowią coraz większy procent rodzinnego budżetu. Spłata rat sprawia, że zaczyna brakować środków finansowych na rachunki i codzienne sprawunki. W pewnym momencie kupujący staje przed dramatycznym wyborem, czy kupić niezbędne do życia produkty, czy uregulować ratę. W ten sposób tworzy się zadłużenie, które trudno jest spłacić. To początek udręki z wierzycielami. Niepłacenie zobowiązań nie sprawi, że dług zniknie. Urośnie. Na przedawnienie należności nie ma co liczyć. Przepisy są trudne do interpretacji. Jest wiele sytuacji, w których może wystąpić przerwanie biegu przedawnienia. Warto wiedzieć, że wierzyciel może sprzedać dług firmie windykacyjnej. Zadaniem firmy windykacyjnej jest ściągnięcie długu. Jeżeli zobowiązanie trafi do firmy windykacyjnej , to zostanie powiększone o cenę windykacji i kolejne odsetki. Firma windykacyjna nie ogranicza się do nakłaniania do zapłaty długu. Podejmuje działania mające na celu znalezienie majątku dłużnika . odzyskiwanie długów kancelaria windykacyjna przeprowadza do chwili uzyskania wymiernych efektów, czyli odzyskania należności . Jeżeli kredytobiorca nie podejmuje współdziałania, nie odpowiada na wyzwania do zapłaty, to firma windykacyjna pisze pozew do sądu. Tytuł wykonawczy zasądzony przez sąd jest podstawą do egzekucji komorniczej. Komornik może zablokować część środków na koncie, zająć połowę pensji, a nawet przeprowadzić egzekucję z majątku, np.: mieszkania, auta, wyposażenia lokalu mieszkalnego. Firma windykacyjna oferuje klientom zastępstwo procesowe . Firma reprezentuje wierzyciela również w postępowaniu komorniczym. Kancelaria windykacyjna skupuje długi z całej Polski. Nie ma znaczenia gdzie mieszka dłużnik , ani kwota należności. Firma windykacyjna proponuje usługę monitoringu płatności, która jest lekarstwem na zatory płatności. Kontrahenci przedsiębiorców zaczęli regulować swoje płatności, a firmy odzyskały płynność finansową.

Autor: Firma Windykacyjna