Głębinowe studnie tworzy się częstokroć na głębokości od piętnastu do wręcz 25 metrów.

Studnie są pionowymi ujęciami podziemnych wód. Studnie wykonuje się kopiąc lub wiercąc glebę do dotarcia do wodonośnego poziomu. Z studni wodę możemy wydobyć na wiele różnych możliwości. Urządzeniem ,które wydobywa wodę z studni może być przykładowo pompa, kołowrót a nawet rurociąg , który jest przystosowany do tej czynności. Przez zainstalowanie tego rodzaju urządzeń jest możliwy stały pobór wody ze studni. Ze względu na różnorodnego typu urządzenia ,które są instalowane w studni wyróżniamy wiele ich rodzajów charakteryzując je ze względu na rozmiar, konstrukcję bądź średnicę. Prócz normalnego modelu studni, można wyróżnić również studnie głębinowe. Budowa głębinowych studni różni się od konstrukcji tradycyjnych studni przede wszystkim głębokością ,do której dociera studnia, a ponadto sposobem użycia. Studnie głębinowe robi się dla firm, oraz dodatkowo dla użytkownika prywatnego, natomiast studnie klasyczne tworzy się dla użytkowników indywidualnych. Głębinowe studnie buduje się bardzo często na głębokościach od 15 do nawet dwudziestu pięciu m.. Ogromną zaletą głębinowej studni jest to, że woda pochodząca z nich jest dużo mniej zanieczyszczona niż w sytuacji pozostałych studni. Studnie są świetną opcją dla sieci wodociągowych, dlatego posiadając możliwość nie powinniśmy się w ogóle zastanawiać nad ich budową.

Źródło: Studnie głębinowe